Fotograaf: Lisa Maier

mw. prof. dr. ir. K.I.J. (Karen) Maex

Rector Magnificus UvA

Huidige functie

Prof. dr. Karen Maex is per 1 juni 2016 Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam.

Opleiding

Karen Maex is geboren (1959) en opgegroeid in België en behaalde in 1982 haar doctorandusgraad als burgerlijk ingenieur, richting micro-elektronica. Ze promoveerde als onderzoeksassistent aan de KU Leuven en behaalde in 1987 haar doctorstitel.  

Voormalige functies

Onderwijs

In 1989 werd Maex universitair docent aan KU Leuven. In 1998 werd ze benoemd tot universitair hoofddocent op KU Leuven en doceerde jarenlang de mastercursus Material Physics for Nanoelectronics en was cotitularis van de bachelorcursus Halfgeleiderfysica. Van 1999 tot 2005 was ze daarnaast gastdocent aan de Universiteit Pavia in Italië voor de European Master over Material Science. In 2001 werd Maex hoogleraar in Leuven en in 2002 werd ze als initiatiefnemer de programmadirecteur voor het internationale Erasmus Mundus masterprogramma in de Nanowetenschappen en Nanotechnologie. In 2003 werd ze benoemd tot hoogleraar 1. 

Onderzoek

Karen Maex werd na het behalen van haar doctorstitel in 1987 Onderzoeksdirecteur van het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen) en deed baanbrekend onderzoek bij IMEC (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) naar nanotechnologie in elektronica-toepassingen. Vanaf 1996 heeft ze diverse functies bij IMEC bekleed, zoals programmadirecteur van diverse divisies. In 2002 werd ze lid van de Onderzoeksraad van de KU Leuven. Als auteur en medeauteur van meer dan 250 publicaties leverde ze een bijdrage aan het wetenschappelijk werk van de KU Leuven over materiaaleigenschappen in micro‐ en nanostructuren. Tal van doctorandi namen deel aan het onderzoek onder haar promotor‐en copromotorschap. 

Beleid en advies

Vanaf 2001 werd Maex bij IMEC aangesteld als Fellow en als Adviseur Strategisch Onderzoek. In 2005 werd ze (de eerste vrouwelijke) vicerector van KU Leuven, voor de groep Wetenschap & Technologie, waar ze leiding gaf aan meerdere faculteiten, departementen en onderzoekscentra, tot 2013. Ze was tevens verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid. Daarnaast maakt ze sinds 2008 deel uit van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology (EIT), waar ze zich heeft kunnen verdiepen in de internationale standpunten over  onderwijs  en onderzoek. En van 2009 tot 2013 was ze lid van de Raad van Bestuur van IMEC.

Maex was van 1 januari 2014 tot 1 juni 2016 decaan van UvA-FNWI en decaan van VU-FALW en VU-FEW. 

 • Onderwijs- en onderzoeksbeleid
 • Innovatiebeleid
 • Wetenschappelijke integriteit
 • Benoemingsbeleid hoogleraren
 • Valorisatiebeleid vanuit onderzoek
 • Studentenbeleid
 • Internationalisering
 • CSR
 • Senaat, Universitaire Commissie Onderwijs, Universitaire Onderzoekscommissie
 • VSNU bestuur, SOOV en Rectorencollege
 • Onderwijslogistiek
 • IMEC
  Raad van Bestuur
 • Eur. Platform Enterpreneurship Research
  Lid van de Governing Board

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen