Identiteit

De Universiteit van Amsterdam is een van de meest vooraanstaande onderzoeksuniversiteiten in Europa, een moderne universiteit met een lange en rijke geschiedenis (sinds 1632).

Onze identiteit

De Universiteit van Amsterdam is een intellectueel knooppunt in de wereld. Nauw verbonden met Amsterdam én internationaal toonaangevend. Met 6000 medewerkers, 31000 studenten en 100 verschillende nationaliteiten. Via samenwerking zijn wij verbonden met duizenden onderzoekers en honderden private en publieke instellingen in binnen- en buitenland. Een internationaal georiënteerde universiteit, passend bij het karakter en de historie van de stad Amsterdam: onafhankelijk, innovatief en betrokken.

Onze missie

Wij verzorgen academisch onderwijs voor de voorhoede van morgen, verrichten baanbrekend (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek en vertalen deze kennis naar relevante maatschappelijke toepassingen.

Research-intensief onderwijs

Wij verzorgen research-intensief onderwijs voor een brede groep studenten - ongeacht hun afkomst, achtergrond of overtuiging - en bereiden hen daarmee voor op de mondiale arbeidsmarkt.

Vernieuwend en interdisciplinair onderzoek

Wij bieden onderzoekers de ruimte en de faciliteiten die nodig zijn voor vernieuwend en interdisciplinair onderzoek.

Innovatief, verbonden met de samenleving

Wij stimuleren een innovatieve omgeving en hebben een grote impact op de samenleving.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 september 2018