Opleidingscommissies

Opleidingscommissies bestaan voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten, en hebben een belangrijke taak in de zorg voor de kwaliteit voor het onderwijs(proces).

De Universiteit van Amsterdam hecht groot belang aan het goed functioneren van de opleidingscommissies. Een opleidingscommissie heeft tot taak het (ongevraagd) adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding(en). Dit doet zij door advies te geven over de onderwijs- en examenregelingen (OER) en over de uitvoering daarvan en het (ongevraagd) advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. Hiermee vervult de OC een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

5 september 2017