Bestuur

Het bestuur van de Centrale Promovendiraad bestaat uit zes leden: één voor elke faculteit van de Universiteit van Amsterdam, met uitzondering van de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA).

Promovendi van het AMC zijn verenigd in de eigen promovendivereniging APROVE. Hieronder vind je informatie over de huidige bestuursleden van de Centrale Promovendiraad.

Jort ten Berg

Jort ten Berg, Voorzitter – Faculteit der Economie en Bedrijfskunde

Jort ten Berg is in 2015 gestart als PhD kandidaat bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, en vertegenwoordigd deze faculteit sinds februari 2016 binnen de Centrale Promovendiraad. Zijn onderzoek verschaft inzicht in wat risico (management) betekent binnen een accountancy en gezondheidszorg setting en hoe actoren in hun dagelijkse routine met risico (management) omgaan.

Sarah Eskens

Sarah Eskens, Penningmeester en Communicatie – Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Sarah Eskens is een PhD kandidaat bij het Instituut voor Informatierecht (IViR). Ze doet onderzoek naar het effect van gepersonaliseerd nieuws op de fundamentele informatie- en privacyrechten van nieuwsconsumenten. De onderliggende gedachte van haar onderzoek is dat nieuwsconsumenten een beschermde ruimte nodig hebben om vrij gebruik te kunnen maken van de informatie die ze nodig hebben om hun rol als geïnformeerde burger te vervullen, zich autonoom te ontwikkelen, en sociale banden aan te gaan. Sarah is in maart 2016 begonnen met haar onderzoek, en sinds november dat jaar vertegenwoordigt ze de Faculteit der Rechtsgeleerdheid binnen de Centrale Promovendiraad.

Minke Nouwens

Minke Nouwens – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Minke begon haar PhD in Antropologie aan het Amsterdams Institute voor Sociale Wetenschappelijk Onderzoek (AISSR) in 2013. Halverwege haar twee jaar kreeg ze een burn-out en spendeerde ze de daaropvolgende jaren aan onderzoek naar stress-disbalans ervaringen in menselijke lichamen. Dit onderwerk fascineert haar zo dat ze nu een onderzoek aan het opzetten is naar de wisselwerkingen tussen ‘lived sensuous’ ervaringen en tijdgeesten over lichamen in verschillende culturele en historische contexten. Ze vertegenwoordigt de Faculteit van Maatschappij- en Gedragswetenschappen sinds oktober 2016.

Tijmen Münker

Tijmen Münker, Communicatie – Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

Tijmen Münker is een promovendus bij de afdeling Tandheelkundige Materiaalwetenschappen van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij ontwikkelt nieuwe patiënt specifieke implantaten voor schedel reconstructie (cranioplastie) met verminderde kans op infectie, vergrootte sterkte en lagere kosten. Tijmen begon zijn onderzoek in 2016 en sinds april 2017 vertegenwoordigt hij ACTA binnen de Centrale Promovendiraad.

Liana Roca

Liana Roca, Secretaris – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Liana Roca is een promovendus bij het Van ‘t Hoff institute for Molecular Sciences in de Analytische Chemie onderzoeksgroep. Ze focust zich op de ontwikkeling van scheidingstechnieken en de toepassing van vloeistofchromatografie in proteomics. Liana begon haar promotie in september 2016 en vertegenwoordigt FNWI in de Centrale Promovendiraad sinds maart 2017.

Jan Overwijk

Jan Overwijk – Faculteit der Geesteswetenschappen

Jan Overwijk is promovendus in de maatschappijfilosofie. Hij doet onderzoek naar het begrip rationalisering, een centrale notie in de kritische sociale theorie. De inzet van zijn onderzoek is de deconstructie van de begrippen efficiëntie of instrumentele rede. Daarvoor maakt hij gebruik van het werk van theoretici in en rondom de Frankfurter Schule, het post-structuralisme en de socioloog Niklas Luhmann. Jan is bestuurslid van de Centrale Promovendiraad sinds 2017.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

22 augustus 2018