Visitatierapporten

Alle opleidingen van de UvA worden eens in de zes jaar beoordeeld door de NVAO. De uitkomsten van deze externe beoordelingen vormen ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van het onderwijs. De aanbevelingen in het accreditatierapport leiden vaak niet alleen op opleidingsniveau maar ook op ‘hogere’ niveaus tot verbeteringen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 maart 2017