Rechten in Beweging

De maatschappij is constant in beweging: onze samenleving wordt diverser, internationaler en digitaler. Van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vraagt dat om meebewegen en anticiperen op de toekomst. Maar de faculteit is ook létterlijk in beweging: de Oudemanhuispoort heeft plaatsgemaakt voor de campus op het Roeterseiland. De inluiding van dit nieuwe tijdperk markeren we met Rechten in Beweging: een reeks activiteiten voor iedereen die zich verbonden voelt met de faculteit. Met Rechten in Beweging vieren we onze verhuizing, staan we stil bij de genoemde veranderingen en belichten we de koers die we als faculteit in de toekomst willen varen om onze verbinding met de samenleving te bestendigen.

Dinsdag 7 november 2017 - Debat over De Jurist van de Toekomst

Van juristen die nu de arbeidsmarkt betreden, worden heel andere kwaliteiten en vaardigheden gevraagd dan van de eerste lichting studenten die rond 1880 als eerste de deuren van de Oudemanhuispoort achter zich dichttrok. Studenten die anno 2017 afstuderen, betreden de arbeidsmarkt in een meer internationale en pluriforme samenleving die steeds verder digitaliseert. Dat zien we terug in de vraag van de dominante beroepsgroepen binnen het recht. Zij zetten sterk in op meer diversiteit onder juristen. En naast kennis van het recht worden tegenwoordig ook kennis van andere vakgebieden en ‘soft skills’ verwacht.

Als Faculteit der Rechtsgeleerdheid willen we letterlijk én figuurlijk een centrale plaats in de samenleving innemen. We zoeken daarom naar manieren om de beroepspraktijk al tijdens de opleiding nadrukkelijker te betrekken. Daarom  - en omdat het de verantwoordelijkheid van de universiteit is om over dit soort thema’s kritisch mee te denken – organiseren we een debat over ‘De jurist van de toekomst’.

Onder leiding van Humberto Tan gaat een panel van zes juristen uit verschillende beroepsgroepen met elkaar en het publiek in debat over de vraag wat er van toekomstige alumni zal worden gevraagd en hoe de faculteit haar studenten – de juristen van de toekomst – daarop kan voorbereiden. De uitkomsten van het debat zullen worden gebruikt als input voor strategisch overleg.

Programma

14.30   Ontvangst
15.15   Opening door voorzitter Humberto Tan
15.20   Welkomstwoord door Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur UvA
15.25   Caroline Nevejan, chief science officer van de gemeente Amsterdam, over de betekenis van de campus voor Amsterdam
15.30   André Nollkaemper, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, over de ambities van de faculteit
15.35  

Debat onder leiding van Humberto Tan over 'De Jurist van Toekomst'. Panelleden: 
- Maurits Barendrecht (research director Hiil Innovating Justice)
- Bart Beuving (rechter, rechtbank Amsterdam)
- Nora van Oostrom-Streep (executive director Law Firm School
- Geert Potjewijd (managing partner De Brauw)
- Pieter van Regteren Altena (deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam)
- Diana de Wolff (hoogleraar advocatuur, Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA)

Pitches door Floor Wijffels en Joren Wiewel (voormalige) studenten van de UvA
16.45   Bart van Tongeren, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), vooruitblik
16.50   Afsluiting met korte film over het nieuwe gebouw van de faculteit
17.00   Borrel en vrije bezichtiging van de faculteit
18.00   Einde

 

Heeft u interesse en wilt u het debat bijwonen? Stuur dan een e-mail naar rechteninbeweging-fdr@uva.nl.

Donderdag 9 november 2017 - Start filmreeks Recht Verbeeld

In samenwerking met Kriterion organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een reeks filmvertoningen. De films belichten verschillende kanten van het juridische vakgebied en worden ieder door een gerenommeerd jurist ingeleid.

De reeks wordt afgetrapt met The Circle, ingeleid door Natali Helberger en Joost Poort, beide werkzaam bij het Institute for Information Law. Na afloop zal er een discussie met het publiek plaatsvinden. De toegang tot deze eerste vertoning is gratis.

The Circle

The Circle (James Ponsoldt) is a 2017 American techno-thriller based on Dave Eggers's bestselling novel. It explores the dark side of Big Data, social networks and digital surveillance 'for the greater good'. Eggers's vision of a transparent society raises important normative questions about privacy, autonomy and how far we would go to allow large, data-driven corporations to determine our lives.

Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Filmtheater Kriterion, Amsterdam

Voorlopig programma van de filmreeks Recht Verbeeld

Vrijdag 17 November 15.00-17.00 uur
An Eye in the Sky (Kevin Hood, 2015) ingeleid door brigade generaal prof. dr. Paul Ducheine, hoogleraar Cyber Operations and Cyber Warfare (UvA)

Vrijdag 15 December 15.00-17.00 uur
Fuoccoammare (Gianfranco Rosi, 2016) ingeleid door prof. dr. Marjoleine Zieck, hoogleraar International Refugee Law (UvA)

Vrijdag 12 Januari 15.00-17.00 uur
A Civil Action (Steven Zairian, 1998) ingeleid door dr. mr. Iris van Domselaar, rechtsfilosoof en executive director van het Amsterdam Centre on the Legal professions (UvA)

Voor de toegang tot deze films rekent Kriterion een gereduceerd tarief. Dit programma is nog onder voorbehoud. Meer informatie over het aanmelden volgt.

18 januari 2018 – Alumni

Niet alleen de faculteit is in beweging; ook onze alumni zitten niet stil. Velen van hen staan middenin de beroepspraktijk waarvoor wij onze studenten opleiden. Bovendien houden we als  faculteit onze oud-studenten graag op de hoogte van wat ons bezighoudt. We grijpen de ingebruikname van de campus op het Roeterseiland dan ook graag aan om de banden met alumni te versterken.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst houden prominente UvA-docenten korte inleidingen over actuele thema’s en worden de nieuwe plannen voor alumni-activiteiten gepresenteerd. Aansluitend is er een borrel waarbij het nieuwe gebouw bezichtigd kan worden.

De bijeenkomst begint om 16.00 uur. Meer informatie en officiële uitnodiging volgen.

Rechten in Beweging Justitia 1

Voorjaar 2018 - Togarun Roeterseiland

Onze samenleving wordt steeds diverser, maar daar is binnen de juridische beroepsgroep nog weinig van te merken. Het is  tijd voor een betere afspiegeling van de maatschappij onder juristen.

Met de Togarun komt de faculteit letterlijk in beweging om aandacht te vragen voor het diversiteitsvraagstuk en geld op te halen voor een goed doel dat de diversiteit binnen de juridische beroepsgroepen bevordert. Meer informatie over de run, de mogelijkheid tot inschrijven en het goede doel volgen zo spoedig mogelijk.

Voorjaar 2018 - Open huis voor de buurt

De bouw van de campus heeft lang voor overlast gezorgd bij omwonenden. Inmiddels is de campus af en in gebruik genomen. Een mooi moment om onze buren te bedanken voor hun geduld en ze uit te nodigen voor een ‘open huis’. We bieden ze een rondleiding door ons gebouw en laten zien wat de faculteit, waaronder ook de rechts- en wetswinkels, voor de buurt kan betekenen. Een hapje en een drankje worden verzorgd.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

30 oktober 2017