Johan Legemaate in Skipr top 99

18 december 2017

Johan Legemaate, hoogleraar Gezondheidsrecht, staat op plaats 85 in de Skipr top 99 van beslissers in de zorg 2018. Legemaate is een van de weinige hoogleraren in de lijst.

De Skipr 99 is een ranglijst van invloedrijke spelers in de zorg. In de ranglijst staan geen formele beslissers, zoals de minister van VWS, maar personen die status en invloed hebben en daarmee informele zeggenschap op het beleid in de gezondheidszorg. Zo staat Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur van VUmc op nummer 1, Alexander Rinnooy Kan, voorzitter raad van toezicht AMC, staat op plaats 8 en Femke Halsema, voorzitter VGN, op plaats 17.

Advies toezichthouders

Johan Legemaate is naast hoogleraar Gezondheidsrecht ook juridisch adviseur. “Ik denk dat ik mijn plek in de top 99 vooral te danken heb aan mijn advieswerk voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Ik was voorzitter van de commissie die in het rapport ‘Mandaat en Moeras’ een advies over de grondbeginselen voor intern toezicht heeft gegeven. Dit advies is niet zozeer een set van voorschriften, maar meer denktrant. Dat was een opmerkelijke keuze, die kennelijk opviel.”

Legemaate is in 2016 ook betrokken geweest bij een onafhankelijk onderzoek naar medische fouten in het Tergooi ziekenhuis. In 2014 overleed daar een 21-jarige jongen plotseling. De onafhankelijke onderzoekscommissie concludeerde uiteindelijk dat de toestand van de jongen door het ziekenhuis niet goed is ingeschat en dat de zaak ten onrechte niet als calamiteit is gemeld.

Ervaring delen

Legemaate is tevreden met een plek in de Skipr top 99. “Ik vind het belangrijk om met mijn expertise betrokken te zijn bij de praktijk van de zorg. Maar het geeft me ook veel terug. Ik ben naast hoogleraar ook jurist bij het AMC, en kan in die hoedanigheid met zowel geneeskundestudenten als rechtenstudenten mijn praktijkervaringen delen. Dat is heel waardevol.”  

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid