Actualiteitencollege Forensische Orthopedagogiek: Effectieve aanpak van radicalisering

College over handvaten voor diagnostiek, de-radicalisering en vergroting van weerbaarheid tegen extremisme

09feb2018 15.00 - 17.00

Lezing

Bertjan Doosje (bijzonder hoogleraar Radicaliseringsstudies aan de Universiteit van Amsterdam) en Benaissa Hallich (socioloog en zelfstandig ondernemer).

Lezing

In het college zullen prof. Bertjan Doosje en drs. Benaissa Hallich ingaan op theorieën over en de praktijk van effectieve aanpak van radicalisering. Het eerste deel van het college wordt gegeven door Bertjan Doosje en richt zich op de pedagogische en psychologische invalshoek van radicaliseringsprocessen: Wat maakt een radicale groep aantrekkelijk voor een individu? In deze bijdrage wordt besproken welke variabelen vanuit een psychologisch oogpunt van belang zijn bij gevoeligheid voor een radicale ideologie. Zijn deze variabelen anders bij extreem-rechts dan bij extreem-islamitisch? In aansluiting daarop gaat Benaissa Hallich in op de diagnostiek en aanpak van islamitisch radicalisme op cliënt niveau. Hoe weet je in welke mate een persoon islamitisch radicaal is? En hoe stel je vast hoe groot de riscofactoren van radicalisering is? Zodra je deze problematiek hebt vastgesteld, wat moet je dan doen om deze effectief te verminderen. Hierbij zal onder andere aandacht besteed worden aan het recent gepubliceerd onderzoek naar het weerbaarheid- en de-radicaliseringsprogramma DIAMANT-plus.

Over de sprekers

Bertjan Doosje is bijzonder hoogleraar Radicaliseringsstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Bertjan Doosje onderzoekt stereotypering en discriminatie, emoties in intergroepsrelaties, radicalisering en polarisatie. Doosje promoveerde cum laude op een proefschrift over stereotypering in intergroepscontexten. Van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontving hij zowel een Veni- als een Vidi-subsidie. Hij ontving ook subsidies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en van de Europese Unie voor onderzoek naar radicaliseringsprocessen.

Benaissa Hallich is socioloog en zelfstandig ondernemer. Hij heeft in samenwerking met Bertjan Doosje en SIPI een onderzoek afgerond naar het weerbaarheid- en de-radicaliseringsprogramma DIAMANT-plus. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam doet hij tevens onderzoek naar partnergeweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen. Voor meer informatie over Benaissa Hallich, zie ook: www.rh-i.nl

Toegankelijkheid

 • Het actualiteitencollege is openbaar en bedoeld voor geïnteresseerden van binnen en buiten de Universiteit van Amsterdam. Studenten, onderzoekers, hulpverleners en beleidsmakers zijn van harte welkom.
 • Toegang is gratis en aanmelding voor het college is niet nodig.
 • UvA studenten kunnen een colloquiumpunt krijgen bij aanwezigheid. De colloquiumstrippenkaart is verkrijgbaar bij de Onderwijsbalie POW.
 • Vol is vol! Er is plaats voor maximaal 150 aanwezigen.

Het college wordt gehouden in zaal REC-C0.01.

 • Roeterseilandcampus - gebouw B/C/D (ingang B/C)

  Nieuwe Achtergracht 166 | 1018 WV Amsterdam
  Receptie B: 525 5340 Receptie C: 525 5470

  Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  POWL