Conservering en restauratie

'Een succesverhaal op ontzamelgebied'

10 oktober 2017

In de Sint-Jan de Doper Basiliek te Laren is onlangs een tabernakel geplaatst dat door UvA-studenten is gerestaureerd.

Het tabernakel had jarenlang in het depot van Museum Het Catharijneconvent in Utrecht gestaan en was in te slechte conditie om geëxposeerd te kunnen worden. Na een langdurige restauratie door studenten van de Master Conservering en Restauratie, specialisatie Hout & Meubelen, kan het tabernakel weer voor de eredienst worden gebruikt.

In het Catharijne Museummagazine van september 2017 is het volledige verslag te lezen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen