Benjamin Soares, bijzonder hoogleraar ‘The Anthropology of Islam in Africa and its Diaspora’

22 december 2015

Dhr. prof. dr. B. F. Soares is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘The Anthropology of Islam in Africa and its Diaspora’ aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Afrika-Studiecentrum.

Benjamin Soares doet onderzoek naar islam en moslimsamenlevingen in Afrika, met een nadruk op  de periode vanaf het begin van de 20ste eeuw tot vandaag de dag. Hij heeft onder meer onderzoek verricht in Mali, Mauritanië, Nigeria, Senegal en Soedan, en onder West-Afrikaanse moslims in Europa en Azië. In zijn recente werk kijkt Soares met name naar de connecties tussen veranderende modaliteiten van religieuze expressie, de verschillende wijzen waarop mensen zich verbonden voelen, en nieuwe vormen van maatschappelijke verbeelding in (post)koloniaal Afrika. Daarnaast doet hij onderzoek naar hedendaagse moslimintellectuelen in het publieke domein in Afrika.

Soares gaat meewerken aan het onderzoeksprogramma ‘Globalizing Culture and the Quest for Belonging’ van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). De nieuwe leerstoel zal bijdragen aan de versterking van het antropologische onderzoek op het gebied van de islam en moslimgemeenschappen in Afrika en daarbuiten. Soares richt zich daarbij in het bijzonder op  huidige processen van herformulering binnen de islam, en nieuwe vormen van sociale interactie onder moslims in Afrika en de rest van de wereld. Een belangrijk doel van Soares hierbij is het ontwikkelen van een model dat handvatten biedt voor een beter begrip van verschillende manieren van moslim zijn, in dialoog met leidend sociaalwetenschappelijk onderzoek naar islam en moslimgemeenschappen, waarin sub-Sahara-Afrika echter bijna geheel wordt genegeerd.  

Soares is antropoloog en senior-onderzoeker aan het Afrika-Studiecentrum van de Universiteit Leiden. Hij was eerder verbonden aan Northwestern University, de University of Chicago en de University of Sussex. Daarnaast was Soares als fellow verbonden aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs. Ook was hij gastonderzoeker in Kaapstad, Bayreuth, Berlijn en Toulouse.

Soares heeft veelvuldig gepubliceerd over islam en moslimgemeenschappen in Afrika. Zo is Islam and the Prayer Economy: History and Authority in a Malian Town (University of Michigan Press & Edinburgh University Press, 2005) van zijn hand en is hij co-editor van onder andere New Media and Religious Transformations in Africa (Indiana University Press, 2015) en Muslim Youth and the 9/11 Generation (in press, University of New Mexico Press, 2016).

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting