Onderwijs

Antropologie

De Universiteit van Amsterdam biedt diverse bachelor- en masteropleidingen in Antropologie aan. Daarnaast zijn er jaarlijks zomer- en winterprogramma's die aan Antropologie gerelateerd zijn.

Bacheloropleidingen

Het College Sociale Wetenschappen (CSW) biedt de volgende disciplinaire en interdisciplinaire bacheloropleidingen in antropologie aan: 

Masteropleidingen

De Graduate School of Social Sciences biedt de volgende disciplinaire en interdisciplinaire masteropleidingen in antropologie aan. Onderwijs is Engelstalig.

Research masteropleidingen

De Graduate School of Social Sciences heeft tweejarige research masteropleidingen ontwikkeld voor excellente studenten die zich richten op een onderzoeksloopbaan. In vergelijking tot de eenjarige masteropleidingen bieden deze research masteropleidingen een meer verdiepende studie met aanvullende onderzoeksmethodologie, vaardigheidstraining en ervaring in de top-onderzoeksgroepen van het Amsterdam Institute for Social Science Research. De opleidingen bereiden studenten voor op het schrijven van een PhD thesis en een academische loopbaan, maar ook op een onderzoeksgerichte carrière buiten de academische wereld.

De GSSS biedt de volgende research masteropleiding op het gebied van antropologie aan:

Zomerprogramma's

Het Summer Programmes office van de Graduate School of Social Sciences in Amsterdam organiseert jaarlijks intensieve zomerprogramma's op diverse terreinen. Alle programma's zijn Engelstalig. Voor antropologen zijn de volgende zomerprogramma's interessant:

Winterprogramma's

De Graduate School of Social Sciences biedt jaarlijks korte intensieve cursussen in medische antropologie en sociologie aan. Deze Engelstalige cursussen bieden studenten overzicht én inzicht in de huidige stand van zaken in onderzoek op dit gebied. De cursussen staan open voor professionals in de gezondheidszorg en PhD studenten en masterstudenten in de sociale wetenschappen. 

Gepubliceerd door  GSSS

28 november 2017