Afdelingshoofd Bureau Studentenpsychologen en Studentendecanen

Studenten Services

Publicatiedatum
5 februari 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€4.210 tot €5.405 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
23 februari 2018
Functieomvang
32 uur per week
Vacaturenummer
18-056

De Universiteit van Amsterdam (UvA) verzorgt een breed en gevarieerd aanbod aan hoger onderwijs en onderzoek. Zij profileert zich nadrukkelijk als excellente instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en vervult daarmee een belangrijke grootstedelijke en regionale functie.

De UvA is nauw betrokken bij de stad en de regio, levert hoogopgeleid personeel en produceert hoogwaardige kennis die de positie van Amsterdam en haar regio in sociaal, economisch en cultureel opzicht versterkt. De UvA heeft ca. 35.000 studenten en 5.000 medewerkers en telt  zeven faculteiten en vijf diensten.

De dienst Studenten Services (StS) is een centrale dienst en geeft invulling en uitvoering aan het studentenbeleid. StS levert dienstverlening aan aankomende en zittende studenten en pas afgestudeerden van de UvA. Een aantal voorzieningen is ook toegankelijk voor HvA-studenten. Het doel is de studieloopbaan van studenten te optimaliseren door advisering, begeleiding en informatieverschaffing. Studenten Services richt zich op verschillende expertisegebieden en disciplines, zoals voorlichting en studiekeuze, begeleiding en internationalisering.

Binnen StS geven afdelingshoofden leiding aan een cluster van teams.

De afdeling

Het team Studentendecanen (SD) begeleidt en ondersteunt studenten bij uitdagingen, vragen en problemen, zodat zij optimaal kunnen functioneren binnen de academische omgeving. De thema’s waarmee het team SD zich bezighoudt zijn: wet- en regelgeving, functiebeperking, bijzondere omstandigheden, speciale groepen, studievaardigheden en studentengagement, met de focus op gelijkheid en maatwerk. Het team heeft veel contact en afstemming met de studieadviseurs van de opleidingen. Via landelijke netwerken vindt regelmatig kennisdeling plaats over deze thema’s.
Het Bureau Studentenpsychologen (BSP) biedt snelle en laagdrempelige kortdurende psychologische hulp aan studenten en promovendi die te maken hebben met psychische problemen die gerelateerd zijn aan het studeren/promoveren en/of het leven als student/promovendus. Doel is het minimaliseren van negatieve gevolgen voor de studie/promotievoortgang en het bevorderen van gezondheid en welbevinden.

Op de afdeling werken 18 medewerkers (14.8 fte).

Werkzaamheden

Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het afdelingsbeleid binnen de kaders van het strategisch UvA-beleid. Daarbij draagt het afdelingshoofd tevens als lid van het managementteam van StS de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor StS-breed beleid en de begroting van StS.

Het afdelingshoofd geeft richting en sturing aan de activiteiten, middelen en mensen binnen de afdeling. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de ontwikkeling van de dienstverlening, inclusief digitalisering, communicatie over de dienstverlening en overleg met de faculteiten, opleidingen en studenten over de kwaliteit en inrichting van de dienstverlening.

Het afdelingshoofd toont leiderschap waaronder het inspireren en motiveren van teamleden. Het afdelingshoofd faciliteert eigenaarschap laag in de organisatie en is als leidinggevende verantwoordelijk voor het implementeren van het HRM-beleid in de afdeling.

Als gesprekspartner van diverse stakeholders is actuele inhoudelijke kennis van de disciplines binnen de afdeling en kennis van de organisatie van groot belang. Het afdelingshoofd is de vertegenwoordiger van de dienstverlening; de teamleden zijn experts.

Heldere onderlinge afstemming en korte communicatielijnen tussen afdelingshoofden en deskundigen binnen de afdeling zijn daarom een vereiste. Het afdelingshoofd stimuleert dat experts binnen de afdeling zelfstandig opereren in overleggen binnen en buiten de organisatie.

Het afdelingshoofd faciliteert en stimuleert een proactieve, probleemoplossende houding en eigenaarschap bij de teamleden. Het afdelingshoofd streeft naar een verdere ontwikkeling van de organisatie -inclusief de medewerkers- gebaseerd op een duidelijke toekomstvisie en gerelateerde doelstellingen.

Samengevat zijn de belangrijkste resultaatgebieden van het afdelingshoofd:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van StS-breed beleid en bijbehorend financieel kader;
 • zorg dragen voor het opstellen van een afdelingsplan en bijbehorende begrotingsvoorstellen;
 • zorg dragen voor de implementatie van het afdelingsplan, inclusief inrichten van de eigen afdeling en toewijzen van middelen;
 • leiding en sturing geven aan medewerkers;
 • implementeren van het HRM-beleid binnen de afdeling (werving en selectie van medewerkers, verzuimpreventie- en beheersing, jaargesprekken).

Profiel

Het afdelingshoofd is een teamspeler en vormt in hechte samenwerking met de andere afdelingshoofden en de directeur het managementteam van StS. Het afdelingshoofd is in staat een afweging te maken tussen de belangen van de eigen afdeling en de StS-brede belangen.

De nieuwe collega:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • heeft aantoonbare werkervaring als studentendecaan, studentenpsycholoog of met studentbegeleiding;
 • heeft aantoonbare werkervaring met verbindend en faciliterend leiderschap;
 • is bekend met het werkveld van de UvA;
 • heeft ervaring binnen het hoger onderwijs;
 • is goed bekend met de problematiek van studenten in het hoger onderwijs;
 • heeft een heldere visie op/ervaring met zelforganiserende teams;
 • inspireert, is resultaatgericht en in staat om anderen van zijn/haar visie te overtuigen;
 • heeft aantoonbaar communicatieve vaardigheden en een goed gevoel voor politieke verhoudingen;
 • heeft een goed ontwikkelde antenne voor groepsprocessen.

Een relevant netwerk is een pre.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Inlichtingen

Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij:

Aanstelling

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt deze aanstelling omgezet in een vast dienstverband. De functie is ingedeeld in het UFO-functieprofiel Afdelingshoofd 2 en wordt gewaardeerd in schaal 12. Het salaris bedraagt minimaal €4.210 en maximaal €5.405 bruto per maand bij volledige werktijd. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

U kunt tot en met 23 februari 2018 via onderstaande link solliciteren middels een gemotiveerde brief voorzien van referenties en een curriculum vitae. Wij nemen sollicitaties die wij na genoemde datum ontvangen en sollicitaties die niet via genoemde wijze worden verstuurd, niet in behandeling. #LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam