Directeur Studenten Services

Studenten Services

Publicatiedatum
22 december 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€5.059 tot €6.438 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
26 januari 2018
Functieomvang
32 tot 38 uur per week
Vacaturenummer
17-658

De Universiteit van Amsterdam (UvA) verzorgt een breed en gevarieerd aanbod aan hoger onderwijs en onderzoek. Zij profileert zich nadrukkelijk als excellente instelling voor hoger onderwijs en onderzoek en vervult daarmee een belangrijke grootstedelijke en regionale functie.

De UvA is nauw betrokken bij de stad en de regio, levert hoogopgeleid personeel en produceren hoogwaardige kennis die de positie van Amsterdam en haar regio in sociaal, economisch en cultureel opzicht versterkt. De UvA heeft ca. 35.000 studenten en 5.000 medewerkers. De UvA heeft zeven faculteiten en 5 diensten.

De dienst Studenten Services (StS) is een centrale dienst en geeft invulling en uitvoering aan het studentenbeleid. Studenten Services levert dienstverlening aan aankomende en zittende studenten en pas afgestudeerden van de UvA. Een aantal voorzieningen is ook toegankelijk voor HvA-studenten. Het doel is de studieloopbaan van studenten te optimaliseren door advisering, begeleiding en informatieverschaffing. Studenten Services richt zich op verschillende expertisegebieden en disciplines, zoals voorlichting en studiekeuze, begeleiding en internationalisering. Er werken 78 medewerkers bij Studenten Services (64 fte). De Dienst Studenten Services is gehuisvest op de Roeterseiland Campus midden tussen de studenten.

Studenten Services is op zoek naar een inspirerende directeur, een ervaren leider die samen met het managementteam verantwoordelijk is voor het realiseren en doorontwikkelen van hoogwaardige studentendienstverlening.

Werkzaamheden

De directeur StS is een echte sparringpartner voor de verschillende stakeholders en een uitstekend relatiebeheerder. Hij/zij is een coachend en verbindend leider die in staat is om een stevig managementteam te vormen en verder te ontwikkelen. De directeur StS heeft een duidelijke visie op studentendienstverlening en heeft het vermogen om deze verder te ontwikkelen en te vertalen naar concreet beleid.

Taken en verantwoordelijkheden

De directeur zorgt voor een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoog­waardige uitvoering van de werkzaamheden en begeleidt, stimuleert en motiveert hierin de teamleiders. Deze positie vraagt om een directeur die inspireert en richting geeft aan de dienst en hierbij voldoende ruimte geeft aan de medewerkers om hieraan zelf invulling te geven. Het inrichten van een gedegen cyclus van proces- en projectmanagement met oog voor continue verbetering, vanuit principes van een lerende organisatie is een verantwoorde­lijkheid van de directeur. Uitgangspunt is een integrale benadering van beleid en uitvoer met oog voor de bijdrage (outcome) van StS voor de UvA als geheel.

Binnen het krachtenveld van de UvA weet de directeur StS zich te positioneren en te verbinden met de studenten, faculteiten en andere diensten. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij een verbindend leider is met over­tuigingskracht en daarnaast beschikt over een hoge mate van organisatie­sensitiviteit en visie op samenwerking en studenten­dienstverlening.

De directeur geeft leiding aan het lopende transitieproces vanuit het goedgekeurde organisatieplan. Het positioneren van StS in de relevante UvA-brede netwerken behoort tot de verantwoordelijkheid van de directeur. Alsmede het, na de ontvlechting, borgen van een goede samenwerking met de afdeling SZ van de HvA.

De directeur is verantwoordelijk voor het integraal leiding geven aan de dienst StS. Binnen de kaders van de planning en control­cyclus legt de directeur verantwoording af aan de secretaris en het college van bestuur.

Profiel

Opleiding en ervaring 

Academisch werk- en denkniveau. Aantoonbare managementervaring in een dynamische professionele organisatie (bij voorkeur opgedaan binnen een universiteit of hbo-instelling). Ervaring in het werken met professionals in een omgeving die zich kenmerkt door diversiteit en wisselende belangen is vereist. Vanuit zijn/haar ervaring kan de directeur de nieuwe dienst goed positioneren bij studenten, faculteiten domeinen, centrale staven en diensten en college van bestuur. Hij/zij stelt zich proactief op in de vertaling van beleid naar implementatie en heeft ervaring met stake­holdermanagement (zoekt zijn/haar gesprekspartners op zowel het bestuurlijke vlak als op de werkvloer). Bekendheid met de academische wereld, beschikt over een relevant netwerk en heeft ruime ervaring met veranderprocessen (onder andere teamontwikkeling en zelforganisatie).

Eigenschappen

 • Verbindende en empathisch leider;
 • transparante en coachende leiderschapsstijl, is voorstander van een open samen­werkingscultuur; 

 • conceptueel en strategisch denker, in staat scenario's voor de toekomst te schetsen en medewerkers hierin mee te nemen;

 • proactief en initiërend, in staat te anticiperen op interne en externe ontwikkelingen;

 • innovatief en ondernemend ingesteld;

 • beschikt over een 'politieke antenne', is organisatie- en omgevingssensitief;

 • besluitvaardig en gericht op het behalen van resultaat, flexibele instelling, aanspreek­baar op eigen functioneren en spreekt mensen daar ook op aan;

 • people manager met uitstekende communicatieve vaardigheden, open, transparant en duidelijk.

Inlichtingen

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:

 • Gerald Knol van Holtrop Ravesloot
  T: +31 (0)20 6470201 

Aanstelling

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid is een vaste aanstelling mogelijk. De functie is ingedeeld in het UFO-functieprofiel Directeur dienst 2 en wordt gewaardeerd in schaal 14. Het salaris bedraagt minimaal €5.059 en maximaal €6.438 bruto per maand bij volledige werktijd. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

U kunt uw reactie vóór 27 januari 2018 richten aan Gerard Knol van Holtrop Ravesloot via het e-mailadres reacties@holtropravesloot. #LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam