Behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag jongeren

Forensische orthopedagogiek

14feb2018 12.00

Promotie

Ellis ter Beek onderzoekt de behandelpraktijken voor jongeren die grensoverschrijdend seksueel gedrag vertonen. Daarbij evalueert ze de toewijzing van behandeling en het huidige onderzoek naar de effecten van behandeling. Verder specificeert ze welke individuele behandelbehoeften het meest voorkomen en welke behoeften het meest succesvol behandeld kunnen worden.

Mw. E. ter Beek: To Treat or Not to Treat? Harmful Sexual Behavior in Adolescence: Needs before Risk. Promotoren zijn prof. dr. G.J.J.M. Stams en prof. dr. J. Hendriks. Copromotoren zijn dr. C.H.Z. Kuiper (Horizon Jeugdzorg en Onderwijs) en dr. R.E.A. van der Rijken (De Viersprong).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting