Automatisering bij voorschrijven van geneesmiddelen aan ouderen

Geneeskunde

13feb2018 14.00

Promotie

Dedan Opondo onderzoekt het voorschrijven van medicatie aan oudere patiënten in de huisartsenpraktijk. Hij richt zich specifiek op de potentiële verbetermogelijkheden die computertechnologie biedt voor het voorschrijven. Daarbij evalueert hij hoe richtlijnen kunnen worden gebruikt in geautomatiseerde beslissingsondersteunende systemen en in hoeverre het mogelijk is het naleven van klinische regels in de huisartsenpraktijk automatisch te bepalen.

Dhr. D.O. Opondo: Electronic Medical Records and Quality of Prescriptions in General Practice. Promotor is prof. dr. A. Abu-Hanna. Copromotor zijn dr. R.A. Verheij (NIVEL) en dr. S. Eslami Hassanabadi.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting