Alternatief voor syntactische transfer in machinevertaling

Computerlinguïstiek

13dec2017 13.00

Promotie

Verschillende talen worden door verschillende syntactische regels geregeerd. Een van de hoofdvraagstukken voor machinevertaling is daardoor het vinden van de relatie tussen de woordvolgorde in de brontaal en die in de doeltaal. Dit wordt vaak gedaan door middel van syntactische transfer, waar een syntactische boomstructuur uit de bronzin wordt herleid en vervolgens wordt omgezet in een structuur die overeenkomt met de syntactische regels van de doeltaal. Miloš Stanojević stelt een alternatief voor dat de goede eigenschappen van deze methode behoudt (de compositionele en hiërarchische structuur), maar dat – in tegenstelling tot syntactische transfer - rechtstreeks uit de data herleid wordt.

Dhr. M. Stanojević: Permutation Forests for Modeling Word Order in Machine Translation. Promotor is prof. dr. K. Sima'an. Copromotor is W. Ferreira Aziz.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting